Odemkněte neomezený kontakt s čističi: tento měsíc 10 €!

Pravidla a podmínky

Tyto podmínky se vztahují na tento web, společnost přidruženou k tomuto webu a všechny ostatní weby této společnosti, dále jen JuanPescador.

JuanPescador usnadňuje uživatelům prezentaci a vyhledávání služeb. Jednotlivci a společnosti mohou mít vzájemný kontakt prostřednictvím této stránky jako poskytovatel služeb a/nebo jako zákazník. JuanPescador se žádným způsobem nepodílí na obsahu tohoto kontaktu, obsahu prezentace ani jakýchkoli závazků, které z toho mohou vyplývat. Kromě dodržování vzájemných dohod jsou sami uživatelé odpovědní za dodržování zákonů a předpisů, které se na ně vztahují.

JuanPescador může bez vysvětlení nebo upozornění a bez uznání jakékoli odpovědnosti odmítnout uživatelům přístup ke svým webovým stránkám a systémům a také blokovat nebo odstraňovat publikovaný obsah od uživatelů.

S ohledem na provoz webových stránek a ochranu údajů uživatelů těchto webových stránek je společnost JuanPescador povinna vyvinout úsilí, aby ochranu těchto údajů a soukromí co nejlépe navrhovala a sledovala podle vlastního uvážení. Pokud jsou na těchto webových stránkách nabízeny doplňkové služby, jako je platba za služby, budou tyto probíhat na základě podmínek strany poskytující tyto služby.

JuanPescador je povinen v případě potřeby transparentně spolupracovat při řešení problémů a hledání řešení. Pokud jsou na těchto webových stránkách nabízeny doplňkové služby, jako jsou platební služby, budou tyto probíhat na základě podmínek strany poskytující tyto služby. JuanPescador je povinen transparentně spolupracovat při řešení problémů a hledání řešení.

Používáním webu prohlašujete, že souhlasíte s těmito podmínkami.